Thực đơn

 

Chim câu quay

138,000 VNĐ

Chim câu rang tương

138,000 VNĐ

Vịt trời

490,000 VNĐ

Vịt nướng

Liên hệ

Vịt rang muối

Liên hệ

Vịt om sấu

Liên hệ

Tiết canh

Liên hệ

Xáo măng

Liên hệ

    « Trước Tiếp » Page 1 of 1