Thực đơn

 

Thịt dê chao

Liên hệ

Dê tái chanh

150,000 VNĐ

Dê xào lăn

150,000 VNĐ

Dê hấp

175,000 VNĐ

Dê nướng

175,000 VNĐ

    « Trước Tiếp » Page 1 of 1