Thực đơn

 

Xách xào hành răm

140,000 VNĐ

Bò tơ xào lăn

130,000 VNĐ

Bắp bò tơ trần

120,000 VNĐ

Bò tơ trần

120,000 VNĐ

Bò tơ hấp gừng

140,000 VNĐ

Bò tơ cuốn cải

140,000 VNĐ

Bò tơ tái chanh

120,000 VNĐ

Sườn bê nướng

170,000 VNĐ

Gu nướng

140,000 VNĐ

Bắp nướng

150,000 VNĐ

Thăn bê nướng

150,000 VNĐ

Bê nướng tảng

170,000 VNĐ

Cuống tim nướng

140,000 VNĐ

Bò bít tết

120,000 VNĐ

Bò sốt tiêu đen

100,000 VNĐ

Lẩu chân bê

160,000 VNĐ

Lẩu đuôi bê

170,000 VNĐ

Lẩu bê nhừ

220,000 VNĐ

Lẩu bê nhúng tái

250,000 VNĐ

Lẩu bê nhúng dấm

250,000 VNĐ

Lẩu gầu bê

250,000 VNĐ

Lẩu riêu cua bê

340,000 VNĐ

Sườn ăn kèm lẩu

150,000 VNĐ

Xách ăn kèm lẩu

120,000 VNĐ

Sụn ăn kèm lẩu

100,000 VNĐ

    « Trước Tiếp » Page 1 of 1